Deze pagina is momenteel offline.


 UPDATE SITE
EN DOWNLOADS
 

Update 17/02/2016

LibreOffice het beste gratis
alternatief voor de
Microsoft Office Suite

progeCAD een
AUTOCAD look alike
voor iets meer dan 200 euro

Download gratis
Google Sketchup 8


Tutorial Sketchup

Download gratis
CAD programma


 

 

 

____________________________

                  NIEUW
____________________________


Verlichting - uitgebreide catalogen
in verband met verlichting en
inrichtingen
Lees verder ...

Warmtewiel - een zeer exclusieve
uitleg over de werking met
berekeningen
Lees verder ....

Archi Expo - een virtuele wereld voor
ontwerpers en architecten met heel
veel informatie
Lees verder ...

Emis - bovenste en onderste verbrandingswaarden
van allerlei brandstoffen op de website van het
de Energie- & milieu-informatiesysteem voor
het Vlaams Gewest
Lees verder ...

Verbeteringspremies voor woningen - wijzigingen in
het premiestelsel sinds 23 09 2011
Lees verder ...

Examenvragen voor de
certificering van
koeltechniekers
op de website van LNE
Hier downloaden ...

Rapport legionella - en bepalen diameter van de terugvoerleidingen
Lees verder ...

Aansluiting van gas op LD-net - alles voor de eingebruiker en de installateur
Lees verder ...

CO2 in de koeling - zeer goede
website over alles wat te
zien heeft met CO2 compressoren
en componenten hiervoor
Link naar deze site ...

The Electric Site - zeer
interessante site voor
berekeningen op het
vlak van energie - zie ook
home op deze site
voor andere
wetenswaardigheden
Link naar gedeelte energie ...

Caleffi - hydronic solutions -
toebehoren voor HVAC
met videos en handboeken
Link naar Caleffi ...

Toegepaste Mechanica - mijn handboeken op PLANTIJN
Lees verder ...

Virtueel labo - in verschillende
vakgebieden,
excellent als opfrissing
of voor het onderwijs 
Lees verder ...

Sanilec - een tijdschrift voor installateurs sanitair en verwarming
Lees verder ...

EasyFair - overzicht van beurzen ook van HVAC en dergelijke
Lees verder ...

Lozing van water door een warmtepomp - kan men bij een open systeem met verticale geboorde putten het water van een warmtepomp zomaar lozen?
Lees verder ...

Het waterloket van de VMM -  een infopunt over duurzaam omgaan met water voor gezinnen, landbouw en gemeenten
Lees verder ...

Berekenen van debieten en drukverliezen in kanalen (zonder plaatselijke weerstanden) - een online PHP-programma dat je zeer snel de diameter van een luchtkanaal laat berekenen samen met de rechte leidingsverliezen
Lees verder ...

Condensatietechniek VIESSMANN - een excelente brochure betreffende condensatietechniek - een aanrader voor wie alles wenst te weten hoe de vork in de steel zit
Lees verder ...

VMSW of Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - een excelente website met héél veel informatie of sociale woningen waarvan de principes toepasbaar zijn op elke woning
Lees verder ...

De nieuwsbrief van de VMM of Vlaamse Milieu Maatschappij - indien je meer wenst te weten wat er in Vlaanderen gaande is in verband met het milieu
Lees verder ...

Handboek Luchttechniek - een mooie samenvatting van de luchtechnische begrippen door de firma VDL
Lees verder ...

Website van TA Control - indien je alles wenst te weten van afregelingen installaties
Lees verder ...

Vloerverwarming - types en uitvoering van de firma Begetube
Lees verder ...

Nieuw E-peil vanaf 2010 - het E-peil van woongebouwen (geen kantoren of scholen) gaat in 2010 naar E80
Lees verder ...

Automatisatie in de koeltechniek - een introductie van Danfoss in de regeltechniek bij kleine koelsystemen
Lees verder ...

Kostprijs gas - Bereken de kosten van uw gasrekening bij diverse leveranciers
Lees verder ...

Kostprijs elektriciteit - Bereken de kosten van uw elektriciteitsverbruik bij diverse leveranciers
Lees verder ...

Calculator - handige rekenmachine in ZIP-file
Lees verder ...

____________________________

  VERWARMING EN AANVER-
       WANTE TECHNIEKEN

____________________________

Databank isolatiematerialen -  alhoewel nog niet volledig, maar een goede start
Lees verder ...

Ventilatiegids - wees goed ingelicht op voorhand voor je begint en je keuze maakt
Lees verder ...

Leefmilieu Brussel IBGEBIM - een van de compleetste sites over het leefmilieu in het Brussels Gewest - een aanrader als je iets over milieu zoekt
Lees verder ...

OCB - Onafhankelijk Controle Bureel vzw - alle mogelijke gegevens in verband met controles hebben een uitstekende website
Lees verder ...

Koolzaadolie - van zaad tot olie en hoe koolzaadolie verkopen als brandstof - uitgegeven door de Vlaamse overheid - beleidsdomein Landbouw en Vissery
Lees de basis verder ...
Lees verder ...

Galvanische corrosie - welke materialen zijn verenigbaar met elkaar in een waterachtige omgeving?
Lees verder ...

Luchtkousen - verwarmen en koelen met luchtkousen - merk PRIHODA en verdeler DOMESTIBEL
Lees verder ...

Geïsoleerde spouwmuren - methode van isoleren en binnenklimaatklasses volgens norm
Lees verder ...

Natuurlijke ventilatie - de regels voor het ventileren volgens het type A volgens het WTCB
Lees verder ...

Zonnewering - alles over zonnewering en de invloed op de wamrtewinst
Algemeen ...
Specifieke informatie ...

Het Heating Book - 8 stappen naar regeling van verwarmingsinstallaties - handboek in het engels van Danfoss over verwarming
Link naar website Danfoss ...

Animaties radiatorthermostaten van Danfoss - als je het fijne wil weten over de werking van een thermostatische kraan en hoe je installaties moet afregelen
Link naar website Danfoss ...

Basisbegrippen pomptechniek WILO Begrippen in verband met pompen in verwarming en sanitaire installaties
Lees verder ...

Handleiding zonne-energie Viessmann Alles wat je wil weten over het berekenen van zonnepanelen
Lees verder ...

Handleiding warmtepompen Viessmann Alles wat je wil weten over het berekenen van warmtepompen
Lees verder ...

Etagestations van BUDERUS Een nieuwe manier om appartementen te voeden vanuit een centrale stookplaats
Lees verder ...

Evolutie van prijzen lichte stookolie Op de website van TOTAl vind je de huidige stand van de brandstofprijs en ook de prijzen uit het verleden
Lees verder...
zie ook de site brandstofprijzen.be

Zwembaden De energie- en waterbesparing bij zwembaden - heel interessant document van onze Nederalndse collegas
Lees verder...

School- en opleidingsgebouwen De energie- en waterbesparing bij scholen en opleidingscentra
Lees verder...

Kranen en andere appendages Iets meer weten over verschillende soorten kranen en andere appendages
Lees verder...

Handboek voor warmtekrachtkoppelingen Wens je meer te weten te komen over een WWK, dan is dit de site die je alles stap voor stap piekfijn uitlegt
Lees verder...

Warmtekrachtkoppeling of WKK - indien je meer wenst te weten over deze manier van energiesparen
Lees verder...

Veel werk maar geen personeel De HVAC-mensen kampen met een tekort aan personeel, dalende prijzen, concurrentie en andere faktoren zetten het beroep onder druk
Lees verder...

Energiebesparing voor particulieren - een lijst voor particulieren die graag hun energiefaktuur zouden willen zien dalen
Lees verder...

Energiebalans en balans van de uitstoot van broekasgassen tijdens de volledige levenscyclus van aardgas en stookolie als brandstof Lees verder...

Aardgas, LPG en stookolie - reglement beknopt besproken
Lees verder...

Zwembaden - een zwembad moet voldoen aan héél wat eisen
Lees verder...
________________________
 
 SANITAIRE INSTALLATIES
________________________

Nieuwe legionellabesluit
 - alles over de nieuwe reglementering van legionella
Lees verder ...

Bereken de energiekost voor het opwarmen van water - kies het volume op te warmen water en stel de begin- en eindtemperatuur in.  Voor het verwarmen met gas of stookolie kan je optioneel het rendement van de verwarmingsketel opgeven
Lees verder ...

Legionella - weeral een hot item wegens de actualiteit in Genk- indien je meer wenst te weten ...
Lees verder...

Regenwater een hemels geschenk - heel wat gegevens die je wil weten over regenwater en het gebruik ervan
Lees verder...

Waterwegwijzer voor architecten - brochure voor duurzaam watergebruik in particuliere woningen
Lees verder...

Elke druppel telt .... sanitair anders bekeken - de vier brochures in één bestand - je merkt dat sanitair een héél belangrijke techniek wordt
Lees verder...

Zorgsector - de energie en waterbesparing van ondermeer RVTs - rusthuis - bejaardentehuis en andere zorgsectoren
Lees veder...

Legionella nog eens - alles wat je moet weten over dit onderwerp
Lees verder...

Sanitaire technieken - ben je op de hoogte van al die veranderingen waar je moet rekening mee houden?
Lees verder...
____________________________

       
       KOELTECHNIEKEN
____________________________

Certificering voor koeltechnici
- hoe gaat de certificering voor koeltechnische
bedrijven in zijn werk? Een leidraad voor bedrijven ....
Lees verder ...

Tips voor de koelmonteur - de nodige technische brochures voor de koeltechnieker in verband met belangrijk koeltechnisch materiaal
Lees verder...

Soorten koelcompressoren - warmtepompen en hun COP en PER Indeling van warmtepompen en gebruikelijke koelcompressoren met de praktische waarden van hun COP en PER 
Lees verder ...

Animatie werking van een scroll-compressor Soms moeilijk voorstelbaar hoe zo een compressor werkt - hier een leuke animatie om deze werking te bekijken
Lees verder ...

Lekdichtheid van koelinstallaties De wetgeving en de richtlijnen waaraan je moet voldoen voor een lekdichte koelinstallatie
Lees verder...

Koelmiddelen en hun relatie met de ozonlaag
Lees verder...
____________________________ 
  
       BOUWTECHNIEKEN
____________________________


Onderhoud van gebouwen Handige tabel voor al diegenen die instaan voor onderhoud van elk soort gebouw
Lees verder ... 

Cursus Rockwool online In verband met isolatie - geluid - brandveiligheid en vochtproblematiek - voor wie er echt meer wil van weten, inclusief zeer goede informatie in verband met berekeningen
Lees verder...

Startverklaring EPB norm -  de energieprestatie norm wordt gestart met een startverklaring en/of intentieverklaring
Lees verder...

Energie Europese Commissie Achtergrond informatie betreffende het energie spaar programma dat voorgeschreven wordt door de Europese Commissie ( energieprestatienorm of energieprestatiebesluit EPB) - dit werd als basis gebruikt voor de EP-norm in Vlaanderen ivm energiesparen  
Lees verder...
____________________________ 
  
      ELEKTRICITEIT EN
       AANVERWANTE
         TECHNIEKEN
____________________________


Elektrische kabels Een cataloog van elektrische kabels is altijd handig én het berekeningsprogramma maakt selectie dan nog gemakkelijker
Cataloog      Lees verder...
Programma Lees verder...

Dot-It van OSRAM - licht waar je maar wil?
KLIK hier voor introductiefilm

Renoveren verlichting Verlichting renoveren - tips nodig? - over verlichting in diverse gebouwen - soorten lampen - reglementeringen? - hier vind je meer dan je informatie dan je denkt - probeer me even uit -  
Starten presentatie...
of de Franstalige versie ENERGIE + ...

Verbruik energie in de EU Hele goede informatiebron betreffende het verbruik van energie in de EU -  de verdeling van het energieverbruik - en hetgeen wat we met zijn allen hier kunnen aan doen 
Lees verder...

Elektrische installaties - reglement beknopt besproken 
Lees verder...

Steek Watt in je zak en bespaar op je elektriciteitsrekening
Lees verder...
____________________________ 
  
      ANDERE TECHNIEKEN
____________________________


Persluchttechniek Alles wat je ooit hebt willen weten over persluchttechniek
Lees verder ...

Luchtverontreiniging en de belangrijkse gevolgen op het vlak van milieu
Lees verder...

Zonne-energie in al zijn facetten - gebruik en mogelijkheden
Lees verder...

Foto-voltaïsche cellen - waar, hoe en waarvoor ze kunnen worden toegepast
Lees verder...

Windenergie uitgebreid besproken
Lees verder...

Fuel cell - stand van zaken en technische informatie
Lees verder...